chemia

www.e-kamir.eu
«powrót
aasss

Grunty, mostki szczepne, zaprawy wyrównawcze, systemy naprawy betonu.

PCI Gisogrund - Preparat gruntujący do ścian i podłóg
PCI Repahaft - Mostek szczepny do zapraw, jastrychów cementowych.

Prosta i skuteczna naprawa betonu.

Emaco NanoCrete R2 - Zaprawa reprofilacyjna do napraw żelbetu
Emaco NanoCrete R3 - Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu
Emaco NanoCrete R4 - Konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu o bardzo wysokiej wytrzymałości
Emaco Nanocrete R4 Fluid - Płynna konstrukcyjna zaprawa naprawcza do żelbetu o bardzo wysokiej wytrzymałości
Emaco NanoCrete FC - Zaprawa do szpachlowania konstrukcji żelbetowych
Emaco NanoCrete AP - Zaprawa antykorozyjna do stali zbrojeniowej i mostek sczepny

Kleje cementowe do płytek.

PCI Pericol FLEX - Super elastyczny klej do wszystkich okładzin ceramicznych także na balkony i tarasy.
PCI Pericol FLUID FLEX - Elastyczny, płynnowarstowy klej do okładzin ceramicznych
PCI Pericol FLUID RAPID - Szybkowiążący, elastyczny, płynnowarstwowy klej do okładzin ceramicznych

Uszczelnienia budowli.

PCI- Dichtschlamme - Zaprawa uszczelniająca do ścian piwnic, fundamentów i zbiorników wody pitnej

Salon Firmowy

 ul. Nowosądecka 54
30-683 Kraków

technologie tarasowe   |   systemy izolacji
płytki ceramiczne   |   profile dylatacyjne i kompensacyjne
chemia budowlana   |   łazienki
sprzedaż; montaż; serwis