izolacje

www.e-kamir.eu
«powrót
aasss

Zestaw produktów do wykonania hydroizolacji piwnic i fundamentów.

Zestaw I - gruntowanie: PCI BT 26 jednokomponentowy grunt pod arkusz bitumiczny zużycie 0,15-0,30 kg/m2
Zestaw I - warstwa izolacji PCI - BT 21 Pecithene samoprzylepny arkusz biyumiczny - izolacyjny
Zestaw II - gruntowanie PCI Pecimor F ( rozcieńczony 1:1 z wodą ) zużycie 0,15 kg/m2 - gruntowanie 1x
Zestaw II - warstwa izolacji PCI Pecimor 2K ( łącznie zużycie 4 kg/m2 ) warstwa izolacji przeciwwilgociowej 2x
Zestaw II - PCI Pecitape 250 -miejsca krytyczne ( szczeliny, pęknięcia itp ) wzmocnienie taśmą uszczelniajacą

Zestaw produktów do wykonania izolacji przeciwodnej w łazienkach.

Podłoża drewnopochodne - 2 x gruntowanie PCI-Wadian ( łaczne zużycie 0,2 l/m2 )
Podłoża cementowe - 1 x gruntowanie PCI- Gisogrunt ( zużycie 0,1-0,15 l/m2)
2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej PCI -Lastogum ( zuzycie 1,2 kg/m2 )
Naroża - taśma uszczelniająca PCI-Pecithape Objekt

Zestaw produktów do wykonania hydroizolacji saun parowych.

2 x gruntowanie PCI-Wadian ( łączne zużycie 0,3 l/m2 )
2 warstwy izolacji przeciwwilgociowej PCI -Lastogum ( zuzycie 1,2 kg/m2 )
Naroża - taśma uszczelniająca PCI-Pecitape Objekt

Zestaw produktów do wykonania hydroizolacji zbiorników wody pitnej, studnie.

2 x izolacja p.wilgociowa PCI-Dichtschlamme ( łącznie 2,5 kg/m2 )
PCI Polyfix® 30 sek.

Zestaw produktów do wykonania hydroizolacji basenów.

Podłoża cementowe - 1 x gruntowanie PCI- Gisogrunt ( zużycie 0,1-0,15 l/m2)
Warstwa izolacji przeciwwilgociowej PCI - Barraseal Flex zużycie 2,0 kg/m2
Naroża - taśma uszczelniająca PCI-Pecitape 120

Salon Firmowy

 ul. Nowosądecka 54
30-683 Kraków

technologie tarasowe   |   systemy izolacji
płytki ceramiczne   |   profile dylatacyjne i kompensacyjne
chemia budowlana   |   łazienki
sprzedaż; montaż; serwis