chemia

www.e-kamir.eu
«powrót

PCI Gisogrund - Preparat gruntujący do ścian i podłóg

Gisogrund  


PCI Gisogrund ®
Środek gruntujący o wła-
ściwościach ochronnych,
zwiększający przyczepność
do ścian i podłóg

Opakowanie: 1 l, 5 l, 10 l,
20 l, 200 l

Zużycie: ok. 80 - 150 ml/m2
(nierozcieńczony  - podłoża
gipsowe), 100 - 200 ml/m2
(1 : 1 z wodą - chłonne
podłoża mineralne)        Właściwości produktu:

  • przeciwwilgociowe wzmocnienie i gruntowanie tynków gipsowych, dyli gipsowych, płyt gipsowokartonowych, płyt gipsowych zbrojonych włóknem, betonu komórkowego, betonu, asfaltu, tynków i muru, jako przygotowanie do układania płytek i tapetowania;
  • gruntowanie do tynków gipsowych i wapienno-gipsowych na betonie komórkowym, murze z cegły, cegle wapienno-piaskowej i betonowych powierzchniach ściennych;
  • grunt do PCI Fliessspachtel 15, PCI Periplan®, PCI Periplan® fein i PCI Periplan® Plus;
  • gruntowanie posadzek betonowych, jastrychów cementowych, z asfaltu lanego oraz anhydrytowych, jak również płyt budowlanych;
  • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku, posadzki i ściany.


Karta produktów
PCI Gisogrund  - Preparat gruntujący do ścian i podłóg

Salon Firmowy

 ul. Nowosądecka 54
30-683 Kraków

technologie tarasowe   |   systemy izolacji
płytki ceramiczne   |   profile dylatacyjne i kompensacyjne
chemia budowlana   |   łazienki
sprzedaż; montaż; serwis